Kristi kropp och biblisk enhet

Jag ska här försöka ge några enkla svar på frågor jag ofta stöter på om Kristi kropp och biblisk enhet. Obs att detta är snabba och enkla svar, men syftet nu är just att ge sådana. Vad är kyrkan, Kristi kropp? Kyrkan, ekklēsia, är Jesus Kristi representation, en övernaturlig närvaro av Jesus Kristus genom den […]

Jesus i centrum

Vilken vår det har varit! Tre tsunamis!

Först fick vi veta att Livets Ords Teologiska Seminarium, där jag arbetat i 20 år ska läggas ner. Att som rektor berätta för personalen, för studentmedarbetare, för studenter.

Sedan omvälvningarna i min församling sedan ännu fler år.

Tredje tsunamin, rent arbetsmässigt, har bara varit rolig och spännande. När Herren talade till mig: ”Plöj nya fåror!” visste jag inte alls vad som var på gång. Men snart visste jag, och byggandet av Skandinavisk teologisk högskola började. Spännande (läs mer här)!

Kris leder till Kristus

Men nu handlar det inte om det. Utan om att en sådan tid som den här våren är nyttig.

Det är lätt att man halkar in i invanda beteenden och roller. Det går på räls. I betydelsen som en typisk svensk vägfärja. Samma rutt varje gång. Jag är tacksam att jag inte jobbar som kapten på en sådan!

Petrus, Jakob och Johannes fick följa med Jesus upp på förklaringsberget. Se fantastiska Gudsmän. Höra mäktiga ord och t o m lyssna till en av de märkligaste samtalen i historien: Jesus, Mose och Elias. Se ljusskenet och härlighetsmolnet.

Härligt. Starkt. Unikt. Alla de där orden vi gillar att använda.

Men Matteus skriver: ”Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus” (Matt 17:8).

De andra sakerna kom i bakgrunden. Stora män. Häftiga projekt (Petrus specialitet – och jag känner igen mig). Teologiska diskussioner – kan verkligen Mose och Elias vara här? Vilken slags kroppar? Et cetera. Et cetera.

Men ingenting är kvar utom Jesus. Och precis så är det nu. Kris leder till Kristus. När man måste börja ropa igen, när man måste ta steg i tro. Och därför se vad Guds Ord säger. När man måste lugna ner sig och lyssna.

Det är välsignade tillstånd. Därför är den här våren en chans.

Jesus i centrum

Endast en förtjänar centralpositionen, för han har betalat priset. ”Därför har också Gud upphöjt honom (Jesus) över allting
och gett honom namnet över alla namn” (Fil 2:9).

Jesus i centrum

Kyrkan är Kristi kropp och därför oerhört viktig. Teologi är nödvändigt, dvs att fördjupa sig i kunskapen och Gud. Människor är viktiga och välsignade bärare av Guds nåd i Kristi kropp. Planer, framtid, olika idéer: visst viktigt och intressant.

Allt detta måste finnas. Men en sak är nödvändig och sätter de andra sakerna i rätt proportioner i livet. Det är relationen med Jesus Kristus, en person som jag får leva tillsammans med på grund av nåden.

Det är han som har Namnet för alla namn. Det är han som är centrum i Guds universum och ska vara centrum i vårt.

När vi kommer till honom, när vi närmar oss honom kommer vi inte att bli besvikna. Det blir som Petrus, Jakob och Johannes. Det såg inget utom Jesus. Sedan kunde de går vidare med att bygga upp Kristi kropp, att lägga grunden för den teologin som vi lever av idag. De kunde går vidare med sina drömmar och planer.

Men centrum är klart. Han heter Jesus och vill fylla både dig och mig med Uppståndelseliv.

 

 

Översexualiserad kristendom – om Bibeln i HBTQ-tolkning

Bibeln är evig, men varje bibeltolkning är ett barn av sin tid. Det gäller i högsta grad vad som nu kallas queerteologi. Den är högaktuell i svensk teologi och svenskt kyrkoliv och erbjuder teologi för att legitimera en queer livsstil. Queerteologi betyder en teologi som är kritisk till heteronormen, dvs man vill inte kategorisera sig […]

Fem byggstenar för en livslång relation

För fyrtio år sedan idag lånade jag pappas VW K70 och körde till Värnamo för att träffa en flicka som jag hade brevväxlat med allt intensivare under några månader. Wow! Den kramen glömmer vi aldrig, bakom polishuset i Värnamo! Jag skulle medverka på någon samling i Kyrkan Ungdom och en predikant som var inbjuden pratade […]

Utbildning på biblisk grund – en ödesfråga för landet

Manifest för bibeltrogen teologisk utbildning:   Vi lever i en tid när grundläggande sanningar i kristen tro ifrågasätts, när det kristna västerlandet blir alltmer sekulariserat, när det blir allt svårare att stå för en kristen livsstil och när andra trossystem och ideologier hotar att tränga ut kristen tro. Det är nu viktigare än någonsin att […]

Why I Never Chose to Convert to Roman-Catholicism

[Written in March, 2014] The fact that my pastor since almost 30 years, Ulf Ekman, has decided to convert to the Roman Catholic Church has unleashed a shockwave through great parts of Protestant Christianity,[1] not the least within Word of Life’s own network with close to 250 000 members. Without evaluating Ulf’s and Birgitta’s personal way – […]

Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom

[Skriven i mars 2014] Att min pastor sedan snart 30 år har beslutat att konvertera till Romersk-katolska kyrkan har sänt en chockvåg över stora delar av kristenheten,[1] inte minst inom det egna nätverket med uppemot 250 000 medlemmar. Utan att kunna bedöma Ulf och Birgittas personliga väg – det kan jag inte, lika lite som […]

Den evigt blodtörstige juden. Med anledning av blodsanklagelser mot Ariel Sharon

Med anledning av blodsanklagelserna mot Ariel Sharon återpublicerar jag en artikel som skrevs med anledning av liknande påståenden i Aftonbladet för några år sedan. Skrämmande nog är den idémässiga bakgrunden densamma. Men nu aktualiseras myten igen av en talesman i en svensk moské.  Någon vecka innan Förintelsens Minnesdag påminns vi ånyo om behovet att stå emot antisemitism och […]

En presentation av Birger Gerhardssons forskning

”Work with the Word of the Lord” — anteckningar till nyutgåvan av Birger Gerhardssons böcker kring evangelietraditionen [artikeln har tidigare varit publicerad i Svensk Exegetisk Årsbok, och publiceras här till minne av Gerhardsson som var en av 1900-talets viktigaste svenska exegeter. Referens: Gerdmar, Anders. “”Work with the Word of the Lord” – Anteckningar till nyutgåvan av […]