Förlåt och bli löst

När man förlåter någon blir man själv löst. Och många gånger påverkar det mest mig själv, som annars skulle ha kvar något oförlåtet. Ofta är det oförlåtelse som är den bittra droppen i det klara vattnet, som skulle strömma från mitt innersta.

Jesus betalade ett full pris för vår förlåtelse – och för att vi ska förlåta andra.

Jesus betalade ett full pris för vår förlåtelse – och för att vi ska förlåta andra.

Därför behöver vi upptäcka och praktisera förlåtelsens välsignade väg.

Det grekiska ordet som översätts förlåta är afiemi och det betyder att ”lösa, befria, sända iväg”.

Det går åt två håll. När jag löser någon annan från skuld blir jag själv löst.

Det är som om man är bundna vid varandra i båda ändarna av ett rep. När jag släpper den andre blir jag ju själv löst och lika fri.

I den viktigaste bönen som Jesus vill vi ska använda när vi ber finns det en enda sak som har direkt med ett heligt och rent liv att göra: ”förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som är skyldiga mot oss” (Matt 6:12).

Så viktigt menar Jesus att det är.

 

Men…

”Men… han/hon har gjort så mycket ont mot mig. Han/hon har svikit mig. Han/hon har sårat och ljugit och…”

Alla dessa saker kan hända oss och de händer oss. Men det är vår reaktion som avgör resultatet. Herren visade vägen ut ur en fångenskap i oförståelse, om vi förlåter. Men om vi inte förlåter hamnar vi själva i fängelse.

 

Fem saker

Fem saker händer när vi förlåter

  • Vi kan själva få förlåtelse för våra synder! Utan att vi förlåtit kan vi ju inte be om det!
  • Vi blir själva lösta och fria från bitterhetens gift som så lätt sprider sig också i en troende människa.
  • Vi kan be med frimodighet – men det kan vi inte med oförlåtelse. ”Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser” (Mark 11:25). Vi kan inte be om vi inte har förlåtit.
  • Vi kan kanske t o m upprätta relationen med den andre. Ofta behöver vi ju förlåta i de nära relationerna, i familj, i församling, i vänkretsen. Försoning kan föra oss ännu närmare varandra än vi varit tidigare. Ibland kan det räcka att förlåta och lösa upp knuten – t ex när det gäller människor som vi inte behöver ha kontakt med. I fall när man verkligen blivit misshandlad känslomässigt eller fysiskt eller på annat sätt kan jag inte se att Gud begär att vi söker en förnyad relation.
  • Vi kan bli helade, både på insidan och utsidan! Det finns många vittnesbörd om hur förlåtelse löser upp en knut och leder till ett helande.

 

Att behöva bearbeta

Hur gör man då om man känner att man behöver bearbeta en svår upplevelse? Förlåtelse behövs, men utesluter inte alltid ersätta en ordentlig bearbetning av det skedda. Om man trycker ner sin upplevelse kan det komma igen och bli värre. Kanske man behöver prata med någon eller några närstående och lätta på trycket. Så länge man skyddar sitt hjärta och den andres öron från bitterhet är det inte farligt.

 

Frihetens dag

Men det bästa är den dagen då du kan sätta in minnet i hyllan som en gammal pärm med verifikationer från långt tillbaka. Den blir allt mindre aktuell. Minnena av det du förlåtit bleknar och du märker att du också är känslomässigt fri. Vilken frihet!

Och så kan du själv börja tacka Gud för att han förlåter dig dina missgärningar. För när vi förlåter andra börjar vi förstå både hur mycket vi själva behöver förlåtelse. Och hur god Gud är som förlåter oss 7000 gånger 7000 gånger!

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *