Publications by Anders Gerdmar

Books

Gerdmar, Anders. 2001. Rethinking the Judaism-Hellenism Dichotomy. A Historiographical Case Study of Second Peter and Jude. Ed Birger Olsson and Kari Syreeni. Coniectanea Biblica. New Testament Series. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Gerdmar, Anders. 2009. Roots of Theological Antisemitism. German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann. Ed Hava  Tirosh-Samuelson and Giuseppe Veltri. Studies in Jewish History and Culture. Leiden, Boston: Brill.

Gerdmar, Anders with Kari Syreeni. 2006. Vägar till Nya Testamentet. Tekniker, metoder och verktyg för nytestamentlig exegetik. Lund: Studentlitteratur.

Edited Books

Gerdmar, Anders, Åsa Mika, Stig Norin, and Kari Syreeni, eds. 2003. Svensk exegetisk årsbok. Edited by Stig Norin. Uppsala.

Gerdmar, Anders, Stig Norin, and Kari Syreeni, eds. 2004. Bibeltolkning och antisemitism. Edited by Stig Norin. Svensk exegetisk årsbok. Uppsala.

Gerdmar, Anders and Kari Syreeni, eds. 2005. Nomen et nomina. Festskrift till Stig Norin Edited by Kari Syreeni. Svensk exegetisk årsbok. Uppsala.

Articles

Gerdmar, Anders. 1997. Consensus as Argument – Methodological Remarks on the Jesus Seminar. Svensk Exegetisk Årsbok 62: 175–187.

________. 1997. Exegesis, Postmodernism, and Auschwitz – On Human Dignity and the Ethics of Interpretation. Studia Theologica 51: 113–143.

________. 1999a. Nazistisk bibeltolkning i en evangelisk veckotidning på 1930-talet. In Ad Lucem. Tidskrift för livsåskådning och kultur, 3:24–29.

________. 2000. BibleKeys, The Gate to Life. Uppsala: Mediaserve.

________. 2002. Hebreer och hellenister i urförsamlingen—ett receptionskritiskt perspektiv. Svensk Exegetisk Årsbok 67: 105–119.

________. 2002. Två exegettexter från nazitiden. Uppsala: Teologiska institutionen.

________. 2003. Judarna i nytestamentlig forskningstradition. Paper presented at Exegetiska dagen, Uppsala, 030926.

________. 2003. The Jew as the Perpetual Other in Christian Exegesis—The Structure of Christian Anti-Jewish Polemic and its Relationship to Nazi Exegesis (opublicerat paper). In Nordisk nytestamentlig konferens, Stavanger. Stavanger.

________. 2003. ”Work with the Word of the Lord” – anteckningar till nyutgåvan av Birger Gerhardssons böcker kring evangelietraditionen. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 119–134.

________. 2004. Bortom judiskt och hellenistiskt – Till den tidiga kristendomens historiska bakgrund. Introduktionsföreläsning i Nathan Söderblomssällskapet  11 oktober 2004. Nathan Söderblomsällskapet.

________. 2004. Polemiken mot judar i Nya testamentet och dess reception. Utkast till en analytisk typologi. Svensk Exegetisk Årsbok 69: 79–114.

________. 2005. En germansk Jesus på svensk botten: svensk-tyskt forskningssamarbete med rasistiska förtecken 1941–1945. Paper vid Historikermötet i Uppsala 22–24 april 2005. 2005. Uppsala.

________. 2007. Ein germanischer Jesus auf schwedischem Boden: schwedisch-deutsche Forschungszusammenarbeit mit rassistischen Vorzeichen 1941–1945. In Walter Grundmann. Ein Neutestamentler im Dritten Reich, ed. Roland Deines, Volker Leppin and Karl-Wilhelm Niebuhr, 21:319–348. Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt.

________. 2007. Idéburen skola mellan monokultur och mångkultur. In Religiösa friskolor i Sverige, ed. Jenny Berglund and Göran Larsson:211–239. Lund: Studentlitteratur.

________. 2008. När Jesus blev arier. Open Lectures at Livets Ord University, Uppsala.

________. 2009. Delitzsch, Franz Julius. In Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Im Auftrag von Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, ed. Wolfgang Benz, 2. Berlin: K.G. Saur.

________. 2009. Den missbrukade Paulus. Hur några forskare tolkar Paulus och hans relation till judarna. Paper presented at 2000 år med Paulus, Newmaninstitutet, Uppsala, 2009-03-23–24.

________. 2009. Frälsningen kommer från judarna. Docentföreläsning vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet.

________. 2009. ”Frälsningen kommer från judarna”– ideologi och exegetik i tolkningen av Joh 4:22b. Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 2009-05-25.

________. 2009. Kittel, Gerhard, 1888–1948. In Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Im Auftrag von Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, ed. Wolfgang Benz, 2. Berlin: K.G. Saur.

________. 2009. Teologi och folkmord. Uppsala: Institute of Holocaust and Genocide Studies, Uppsala University.

________. 2009. Teologisk antisemitism som legitimering av Förintelsen. Lecture, 2009-05-26.

________. 2009 (in press). En germansk Jesus på svensk botten: svensk-tyskt forskningssamarbete med rasistiska förtecken 1941–1945. In Tankar i ”Judefrågan”. Nedslag i den svenska antisemitismens historia, ed. Lars M och Karin Kvist-Geverts Andersson. Uppsala: Opuscula Historica Uppsaliensia.

________. In press. Den missbrukade Paulus och judarna. In 2000 år med Paulus, ed. Anders Ekenberg, Jonas Holmstrand and Mikael Winninge.

Reviews

Gerdmar, Anders. 2002. Review of Kraus, Thomas J., Sprache, Stil, und historischer Ort des Zweiten Petrusbriefes. WUNT, 2. Reihe, vol 136, Tübingen:  Mohr, 2001. Theological Studies 63: 602–604.

________. 1998. Critique of Patte, Daniel: Discipleship According to the Sermon of the Mount: Four Legitimate Readings, Four Plausible Views of Discipleship, and their Relative Values, Valley Forge: Trinity Press International. Teologisk Tidskrift/Teologinen Aikakauskirja 103, no. 5: 464–468.

________. 2003. Recension av Anthony C. Thiselton, The First epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text, The New International Greek Testament Commentary (NIGTC), William B. Eerdmans Publishing Company, Michigan, 2000, 1446 sid. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 237–239.

________. 2003. Recension av Ferdinand Hahn, Theologie des Neuen Testaments. Band I. Die Vielfalt des Neuen Testaments. Theologiegeschichte des Urchristentums. Band II: Die Einheit des Neuen Testaments. Thematische Darstellung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2002, 858+869 sidor. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 200–203.

________. 2003. Recension av Troels Engberg-Pedersen (red.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Westminster John Knox Press, Louisville-London, 2002. Svensk Exegetisk Årsbok 68: 197–200.

________. 2005. Review of “Paul beyond the Judaism/Hellenism Divide, ed. by Troels-Engberg-Pedersen, Louisville, Ky, Westminster John Knox Pr, 2001. ISBN:  0664224067. Biblical Interpretation 13, no. 1: 80–83.

________. 2008. Review of ‘Contesting Texts: Jews and Christians in Conversation about the Bible.’ Edited by Melody D. Knowles, Esther Menn, John Pawlikowski, O.S.M., and Timothy J. Sandoval. Minneapolis: Fortress, 2007. Pp. x + 229. Theological Studies 69, no. 3, September: 720.

Popular

Gerdmar, Anders. 2003. Ett nytt evangelium. Dagens Nyheter, Dec 21.

Gerdmar, Anders, Boel Hössjer Sundman, and Karin Oljelund. 2004. ”Sektledaren i Knutby manipulerade SVT” (DN Debatt). Dagens Nyheter, 2004-09-11, DN Debatt.

________. 1999b. Nazistisk bibeltolkning – om teologiskt auktoritetsspråk och receptionsetik. In Ordets makt och tankens frihet.

Om språket som maktfaktor. Humanistdagarna vid Uppsala Universitet 1999, ed. Rut Boström Andersson:170–182.

Uppsala: Uppsala Universitet.

________. 2003. Delaktighet av Kristi kropp och blod – om Paulus syn på Herrens måltid. Keryx 1.

________. 2003. Det dubbla evangeliet – Paulus om Kristus och Anden i Galaterbrevet. Radix. Tidskrift för teologi och andligt liv, no. 1: 12–18.

________. 2005. Sund bibeltolkning. Keryx 2005, no. 4: 26–37.

________. 2006. Nådesförkunnelsens bibeltolkning. Keryx, no. 4.

________. 2006. Sund bibeltolkning och mänskliga tankemodeller. Keryx 2006, no. 3: 32–44.

________. 2009. Underskatta inte den antisemitiska potentialen. Newsmill.

________. 2009 (in press). Ritualmord. Judisk krönika, no. November.

________. 2009. Seglivad myt håller hat vid liv. Världen Idag, 2009-09-04, 4.

________. 2009. Den evigt blodtörstige juden. Världen Idag, 2009-09-02.

________. 2009. Bakgrunden till myten om den blodtörstige juden. Newsmill.

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *