När biskop Bonnier tappade kräklan

Kräklan, alltså biskopens nuförtiden så konstfulla stav, är en symbol för herdens uppgift att vaka över jorden. På herdestaven fanns en krok att fånga ett lamm i och med andra änden kunde man klippa till ett rovdjur. Den klassiska uppgiften för en biskop är att bevara och bevaka att läran upprätthålls, och hålla efter rovdjuren. Det ligger i […]

Något om apokryferna

Hur såg de första kristnas bibel ut? Fanns det någon kanon? Och vilka skrifter ingick i så fall i den? Detta är ett gammalt svar på ett debattinlägg i Dagen, då min broder Anders Piltz skriver att de första kristna läste de gammaltestamentliga apokryferna i sina gudstjänster. Men detta är ett kraftigt förenklat påstående som […]

Luther’s theology legitimizing the November Pogroms

[This part of an article I wrote about Luther’s theology legitimizing pogroms.] Texts written by theological professors are not innocent, and when the thought are implemented in ordinary church life, the theology comes alive. Just after the ‘Crys­tal night’ when synagogues all over Germany were burning, the Landes­bi­schof in Thüringen Martin Sasse wrote “On the […]

Förlåt och bli löst

När man förlåter någon blir man själv löst. Och många gånger påverkar det mest mig själv, som annars skulle ha kvar något oförlåtet. Ofta är det oförlåtelse som är den bittra droppen i det klara vattnet, som skulle strömma från mitt innersta. Därför behöver vi upptäcka och praktisera förlåtelsens välsignade väg. Det grekiska ordet som översätts […]

Tron som en gång för alla överlämnats åt de heliga (kort version)

I början av sitt brev säger Judas: ”det är nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa för den tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga” (Jud 3, min översättning från grekiskan).[1] Denna tro är nödvändig att kämpa för, också i vår tid, där sekularisering och främmande tanke- och värdesystem […]

Maria i källor utanför Bibeln

I förra artikeln skrev jag om vilket stöd som finns för mariadoktriner i Nya testamentet, och konstaterade att bilden av Maria är som en av troshjältarna, som betyder mycket som exempel, men som enligt Bibeln inte nu betyder något mer än så för troende. Men det är i gråzonen utanför Skriften som stödet för de […]

Vad säger Bibeln om Maria?

Skriften avgör vad som är apostolisk tro eller ej, och det är också utifrån Bibeln evangelisk kristendom hämtar sin förståelse om Maria, Jesu mor. Det finns ingen tvekan om att Maria är en av de stora troshjältarna. Men det är svårt att utifrån Bibeln utläsa att hon efter Jesu födelse spelar någon särskild roll utöver som […]

Hur vill du studera?

Tiderna ändras. När jag skulle börja plugga var det att åka till ett universitet, slå ner sina bopålar under några år och sedan söka ett jobb. Nu är det så annorlunda. Man kan plugga på Internet (via olika plattformar), ta kortkurser, åka till en grekisk ö et cetera. Hur vill du studera på högskola? Vad skulle passa din […]

Tron som en gång för alla överlämnats åt de heliga

[Denna artikel har tidigare publicerats i Keryx 2, 2014. Den är lång för att vara en bloggartikel, men håll till godo.] I början av sitt brev säger Judas: ”det är nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa för den tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga” (Jud 3, min översättning […]

Något om Bibelns kanon

Kánon är grekiska för ”rättesnöre”, ”mätredskap” och används för den erkända och auktoritativa samlingen av skrifter i ett visst sammanhang. Jesu och apostlarnas kanon har var samma som den judiska samtidens, inte som felaktigt hävdas en annan än den hebreiska Bibeln. En hypotes som numera har övergivits i forskningen är att det skulle ha funnits […]