Förlåt och bli löst

När man förlåter någon blir man själv löst. Och många gånger påverkar det mest mig själv, som annars skulle ha kvar något oförlåtet. Ofta är det oförlåtelse som är den bittra droppen i det klara vattnet, som skulle strömma från mitt innersta. Därför behöver vi upptäcka och praktisera förlåtelsens välsignade väg. Det grekiska ordet som översätts […]

Tron som en gång för alla överlämnats åt de heliga (kort version)

I början av sitt brev säger Judas: ”det är nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa för den tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga” (Jud 3, min översättning från grekiskan).[1] Denna tro är nödvändig att kämpa för, också i vår tid, där sekularisering och främmande tanke- och värdesystem […]

Maria i källor utanför Bibeln

I förra artikeln skrev jag om vilket stöd som finns för mariadoktriner i Nya testamentet, och konstaterade att bilden av Maria är som en av troshjältarna, som betyder mycket som exempel, men som enligt Bibeln inte nu betyder något mer än så för troende. Men det är i gråzonen utanför Skriften som stödet för de […]

Vad säger Bibeln om Maria?

Skriften avgör vad som är apostolisk tro eller ej, och det är också utifrån Bibeln evangelisk kristendom hämtar sin förståelse om Maria, Jesu mor. Det finns ingen tvekan om att Maria är en av de stora troshjältarna. Men det är svårt att utifrån Bibeln utläsa att hon efter Jesu födelse spelar någon särskild roll utöver som […]

Hur vill du studera?

Tiderna ändras. När jag skulle börja plugga var det att åka till ett universitet, slå ner sina bopålar under några år och sedan söka ett jobb. Nu är det så annorlunda. Man kan plugga på Internet (via olika plattformar), ta kortkurser, åka till en grekisk ö et cetera. Hur vill du studera på högskola? Vad skulle passa din […]

Tron som en gång för alla överlämnats åt de heliga

[Denna artikel har tidigare publicerats i Keryx 2, 2014. Den är lång för att vara en bloggartikel, men håll till godo.] I början av sitt brev säger Judas: ”det är nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa för den tro som en gång för alla överlämnades åt de heliga” (Jud 3, min översättning […]

Något om Bibelns kanon

Kánon är grekiska för ”rättesnöre”, ”mätredskap” och används för den erkända och auktoritativa samlingen av skrifter i ett visst sammanhang. Jesu och apostlarnas kanon har var samma som den judiska samtidens, inte som felaktigt hävdas en annan än den hebreiska Bibeln. En hypotes som numera har övergivits i forskningen är att det skulle ha funnits […]

Kristi kropp och biblisk enhet

Jag ska här försöka ge några enkla svar på frågor jag ofta stöter på om Kristi kropp och biblisk enhet. Obs att detta är snabba och enkla svar, men syftet nu är just att ge sådana. Vad är kyrkan, Kristi kropp? Kyrkan, ekklēsia, är Jesus Kristi representation, en övernaturlig närvaro av Jesus Kristus genom den […]

Jesus i centrum

Vilken vår det har varit! Tre tsunamis!

Först fick vi veta att Livets Ords Teologiska Seminarium, där jag arbetat i 20 år ska läggas ner. Att som rektor berätta för personalen, för studentmedarbetare, för studenter.

Sedan omvälvningarna i min församling sedan ännu fler år.

Tredje tsunamin, rent arbetsmässigt, har bara varit rolig och spännande. När Herren talade till mig: ”Plöj nya fåror!” visste jag inte alls vad som var på gång. Men snart visste jag, och byggandet av Skandinavisk teologisk högskola började. Spännande (läs mer här)!

Kris leder till Kristus

Men nu handlar det inte om det. Utan om att en sådan tid som den här våren är nyttig.

Det är lätt att man halkar in i invanda beteenden och roller. Det går på räls. I betydelsen som en typisk svensk vägfärja. Samma rutt varje gång. Jag är tacksam att jag inte jobbar som kapten på en sådan!

Petrus, Jakob och Johannes fick följa med Jesus upp på förklaringsberget. Se fantastiska Gudsmän. Höra mäktiga ord och t o m lyssna till en av de märkligaste samtalen i historien: Jesus, Mose och Elias. Se ljusskenet och härlighetsmolnet.

Härligt. Starkt. Unikt. Alla de där orden vi gillar att använda.

Men Matteus skriver: ”Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus” (Matt 17:8).

De andra sakerna kom i bakgrunden. Stora män. Häftiga projekt (Petrus specialitet – och jag känner igen mig). Teologiska diskussioner – kan verkligen Mose och Elias vara här? Vilken slags kroppar? Et cetera. Et cetera.

Men ingenting är kvar utom Jesus. Och precis så är det nu. Kris leder till Kristus. När man måste börja ropa igen, när man måste ta steg i tro. Och därför se vad Guds Ord säger. När man måste lugna ner sig och lyssna.

Det är välsignade tillstånd. Därför är den här våren en chans.

Jesus i centrum

Endast en förtjänar centralpositionen, för han har betalat priset. ”Därför har också Gud upphöjt honom (Jesus) över allting
och gett honom namnet över alla namn” (Fil 2:9).

Jesus i centrum

Kyrkan är Kristi kropp och därför oerhört viktig. Teologi är nödvändigt, dvs att fördjupa sig i kunskapen och Gud. Människor är viktiga och välsignade bärare av Guds nåd i Kristi kropp. Planer, framtid, olika idéer: visst viktigt och intressant.

Allt detta måste finnas. Men en sak är nödvändig och sätter de andra sakerna i rätt proportioner i livet. Det är relationen med Jesus Kristus, en person som jag får leva tillsammans med på grund av nåden.

Det är han som har Namnet för alla namn. Det är han som är centrum i Guds universum och ska vara centrum i vårt.

När vi kommer till honom, när vi närmar oss honom kommer vi inte att bli besvikna. Det blir som Petrus, Jakob och Johannes. Det såg inget utom Jesus. Sedan kunde de går vidare med att bygga upp Kristi kropp, att lägga grunden för den teologin som vi lever av idag. De kunde går vidare med sina drömmar och planer.

Men centrum är klart. Han heter Jesus och vill fylla både dig och mig med Uppståndelseliv.