Fem byggstenar för en livslång relation

För fyrtio år sedan idag lånade jag pappas VW K70 och körde till Värnamo för att träffa en flicka som jag hade brevväxlat med allt intensivare under några månader. Wow! Den kramen glömmer vi aldrig, bakom polishuset i Värnamo! Jag skulle medverka på någon samling i Kyrkan Ungdom och en predikant som var inbjuden pratade […]

Utbildning på biblisk grund – en ödesfråga för landet

Manifest för bibeltrogen teologisk utbildning:   Vi lever i en tid när grundläggande sanningar i kristen tro ifrågasätts, när det kristna västerlandet blir alltmer sekulariserat, när det blir allt svårare att stå för en kristen livsstil och när andra trossystem och ideologier hotar att tränga ut kristen tro. Det är nu viktigare än någonsin att […]

Why I Never Chose to Convert to Roman-Catholicism

 The fact that my pastor since almost 30 years, Ulf Ekman, has decided to convert to the Roman Catholic Church has unleashed a shockwave through great parts of Protestant Christianity,[1] not the least within Word of Life’s own network with close to 250 000 members. Without evaluating Ulf’s and Birgitta’s personal way – which I cannot […]

Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom

Att min pastor sedan snart 30 år har beslutat att konvertera till Romersk-katolska kyrkan har sänt en chockvåg över stora delar av kristenheten,[1] inte minst inom det egna nätverket med uppemot 250 000 medlemmar. Utan att kunna bedöma Ulf och Birgittas personliga väg – det kan jag inte, lika lite som andra kunde bedöma vår […]

Den evigt blodtörstige juden. Med anledning av blodsanklagelser mot Ariel Sharon

Med anledning av blodsanklagelserna mot Ariel Sharon återpublicerar jag en artikel som skrevs med anledning av liknande påståenden i Aftonbladet för några år sedan. Skrämmande nog är den idémässiga bakgrunden densamma. Men nu aktualiseras myten igen av en talesman i en svensk moské.  Någon vecka innan Förintelsens Minnesdag påminns vi ånyo om behovet att stå emot antisemitism och […]

En presentation av Birger Gerhardssons forskning

”Work with the Word of the Lord” — anteckningar till nyutgåvan av Birger Gerhardssons böcker kring evangelietraditionen [artikeln har tidigare varit publicerad i Svensk Exegetisk Årsbok, och publiceras här till minne av Gerhardsson som var en av 1900-talets viktigaste svenska exegeter. Referens: Gerdmar, Anders. "”Work with the Word of the Lord” – Anteckningar till nyutgåvan av […]

Min bloggpolicy – my blog policy

Jag vill ha en blogg med öppet samtal, men eftersom det är min blogg förbehåller jag min rätten att avgöra vad som passar här. Jag har alltså i princip öppet för kommentarer, men kommer att radera poster som är otrevliga eller snorkiga, ovidkommande, har nedsättande, stötande eller osakligt innehåll. Om någon inte tycker mina bedömningar […]

Varför jag idag har sagt upp UNT

Till UNT VD, Chefredaktör Hanna Stjärne Pol chefredaktör Håkan Holmberg Kulturchef Lisa Irenius Bästa redaktörer, Jag har idag sagt upp UNT efter att ha prenumererat på tidningen sedan 1980-talet och även några gånger medverkat utifrån min specialitet antisemitism (t ex ”Förintelsen krävde sina ingenjörer”, kulturessä 2010-12-03; uppskattade dessutom mycket kontakten med dig, Lisa). Jag och […]

The Christian canon is early

In a well-researched and comprehensive blog series on the Christian canon, Dr Michael J Kruger addresses the dating of the Christian canon. It is a common misconception that the Christian canon is late, sometimes people even date it to the earliest text listing the exact books which are now included. This is misconceived; the point should […]