Hur vill du studera?

Tiderna ändras. När jag skulle börja plugga var det att åka till ett universitet, slå ner sina bopålar under några år och sedan söka ett jobb.

Unge som pluggar

Nu är det så annorlunda. Man kan plugga på Internet (via olika plattformar), ta kortkurser, åka till en grekisk ö :) et cetera.

Hur vill du studera på högskola? Vad skulle passa din livssituation och dina drömmar och planer.

Min uppgift som rektor för Skandinavisk teologisk högskola är att betjäna dig – men då måste jag vet vad du vill ochdu behöver.

Svara här nedan i kommentarerna! Välkommen!

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

One thought on “Hur vill du studera?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *