Kristi kropp och biblisk enhet

Jag ska här försöka ge några enkla svar på frågor jag ofta stöter på om Kristi kropp och biblisk enhet. Obs att detta är snabba och enkla svar, men syftet nu är just att ge sådana. Vad är kyrkan, Kristi kropp? Kyrkan, ekklēsia, är Jesus Kristi representation, en övernaturlig närvaro av Jesus Kristus genom den […]

Översexualiserad kristendom – om Bibeln i HBTQ-tolkning

Bibeln är evig, men varje bibeltolkning är ett barn av sin tid. Det gäller i högsta grad vad som nu kallas queerteologi. Den är högaktuell i svensk teologi och svenskt kyrkoliv och erbjuder teologi för att legitimera en queer livsstil. Queerteologi betyder en teologi som är kritisk till heteronormen, dvs man vill inte kategorisera sig […]

Fem byggstenar för en livslång relation

För fyrtio år sedan idag lånade jag pappas VW K70 och körde till Värnamo för att träffa en flicka som jag hade brevväxlat med allt intensivare under några månader. Wow! Den kramen glömmer vi aldrig, bakom polishuset i Värnamo! Jag skulle medverka på någon samling i Kyrkan Ungdom och en predikant som var inbjuden pratade […]

Utbildning på biblisk grund – en ödesfråga för landet

Manifest för bibeltrogen teologisk utbildning:   Vi lever i en tid när grundläggande sanningar i kristen tro ifrågasätts, när det kristna västerlandet blir alltmer sekulariserat, när det blir allt svårare att stå för en kristen livsstil och när andra trossystem och ideologier hotar att tränga ut kristen tro. Det är nu viktigare än någonsin att […]

Why I Never Chose to Convert to Roman-Catholicism

[Written in March, 2014] The fact that my pastor since almost 30 years, Ulf Ekman, has decided to convert to the Roman Catholic Church has unleashed a shockwave through great parts of Protestant Christianity,[1] not the least within Word of Life’s own network with close to 250 000 members. Without evaluating Ulf’s and Birgitta’s personal way – […]

Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom

[Skriven i mars 2014] Att min pastor sedan snart 30 år har beslutat att konvertera till Romersk-katolska kyrkan har sänt en chockvåg över stora delar av kristenheten,[1] inte minst inom det egna nätverket med uppemot 250 000 medlemmar. Utan att kunna bedöma Ulf och Birgittas personliga väg – det kan jag inte, lika lite som […]

Den evigt blodtörstige juden. Med anledning av blodsanklagelser mot Ariel Sharon

Med anledning av blodsanklagelserna mot Ariel Sharon återpublicerar jag en artikel som skrevs med anledning av liknande påståenden i Aftonbladet för några år sedan. Skrämmande nog är den idémässiga bakgrunden densamma. Men nu aktualiseras myten igen av en talesman i en svensk moské.  Någon vecka innan Förintelsens Minnesdag påminns vi ånyo om behovet att stå emot antisemitism och […]

En presentation av Birger Gerhardssons forskning

”Work with the Word of the Lord” — anteckningar till nyutgåvan av Birger Gerhardssons böcker kring evangelietraditionen [artikeln har tidigare varit publicerad i Svensk Exegetisk Årsbok, och publiceras här till minne av Gerhardsson som var en av 1900-talets viktigaste svenska exegeter. Referens: Gerdmar, Anders. “”Work with the Word of the Lord” – Anteckningar till nyutgåvan av […]