Mina föräldrars dagliga bön – och min 2012:

Himmelske Fader,

utgjut din Ande över hela din Kyrka.

Ge oss en ny vision av din härlighet,

en ny upplevelse av din makt,

en ny trohet mot ditt Ord,

en ny hängivenhet i din tjänst

så att genom vårt förnyade vittnesbörd ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat

genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

(arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse)

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

One thought on “Mina föräldrars dagliga bön – och min 2012:

  1. Underbar bön och även underbart, överflödande underbart med förnyelse. Å vad vi behöver det i Sverige. Äkta, sann förnyelse. Luft att andas! Men inte systembyggen, det har vi nog av. Gud välsigne dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *