Varför jag idag har sagt upp UNT

Till UNT

VD, Chefredaktör Hanna Stjärne

Pol chefredaktör Håkan Holmberg

Kulturchef Lisa Irenius

Bästa redaktörer,

Jag har idag sagt upp UNT efter att ha prenumererat på tidningen sedan 1980-talet och även några gånger medverkat utifrån min specialitet antisemitism (t ex ”Förintelsen krävde sina ingenjörer”, kulturessä 2010-12-03; uppskattade dessutom mycket kontakten med dig, Lisa).

Jag och min hustru gör detta i protest mot den osakliga och delvis rent osmakliga kampanjen kring Livets Ords 30-årsfirande och Ulf Ekmans avgång som förstepastor.

Jag kunde ta upp ett flertal saker men ska nöja mig med några.

Osmakligt

Artikeln med rubriken ”Kan tala om andlig våldtäkt” (Publicerad: 2013-05-25). Visst kan man från redaktionens sida säga att detta bara är ett citat, men tidningen är ansvarig för allt som skrivs. Våldtäktsetiketten har därmed av UNT klistrats på Livets Ord. Våldtäkt är ett av lagens allvarligaste brott. En våldtäkt har en förövare, ett offer som avsiktligt utsatts för brottet, vilket kan bevisas bortom allt tvivel och konsekvenserna är tydligt att hänföra till våldtäkten. Men när UNT låter en person tala om församlingens agerande i sådana termer och dessutom på rubriknivå trumpetar ut att Livets Ord ägnar sig åt andlig våldtäkt så blir det för grovt. Det drabbar tredje man. Det är inte svårt att påvisa att Livets Ord-medlemmar under åren mobbats för sin församlingstillhörighet, något jag f ö själv kan vittna om, och detta försök till drev får säkert sådana konsekvenser. Vem vill ha att göra med folk som ägnar sig åt andlig våldtäkt? Fundera själva vidare på om ni skulle vilja associeras med ett sådant uttryck eller låta era barn leka med barn som tillhör ett sådant sammanhang.

Obevisade anklagelser

I huvudartikeln på söndagen ”Himmel och helvete” har man både positiva (som vinklas ganska negativt) och negativa röster, men menar sig tydligen ha bred statistisk bas för det senare: ”UNT har intervjuat tio personer som lämnat Livets Ord. Alla utom en vittnar om att de farit illa psykiskt… medlemmarna säger att de manipuleras systematiskt (min kursiv), att familjen Ekman toppstyr församlingen, och att ifrågasättande och kritik vänds emot den enskilde och leder till utfrysning”. Läs igen! ”Erika” säger att hon har mått så dåligt och att hon försökt begå självmord. Dessa anklagelser är grova och de misskrediterar både församlingen som helhet, dess ledning och de enskilda medlemmarna – kan man lita på Nisse eller Lisa som är med i Livets Ord, som stillatigande åsett denna psykiska misshandel? UNT låter dessa kritiska röster tala fritt, trots att deras anklagelser är obevisade (jag tvivlar inte på att man upplevt sig misshandlad eller missförstådd).

Osakligt

UNT manipulerar med statistik. Om man hade vinnlagt sig om saklighet hade man väl också konstaterat att församlingen har över 3000 medlemmar som ju varje söndag röstar med fötterna och vill vara med i församlingen, och som inte känner igen sig i karikatyrerna. Nu lyfter man fram att nio av tio ”avhoppare” har fått psykiska besvär. Men hur har urvalet gjorts? Varför är dessa tio mer intressanta än flera tusen andra? Var finns jämförelsematerialet? Jag kunde själv nämna exempel på människor som skulle säga liknande saker om andra samfund.

Omyndigförklarar medlemmarna

Genom dessa karikatyrer omyndigförklaras vi medlemmar. Vi är lättmanipulerade zombies som låter oss toppstyras av klanen Ekman – men varför är överläkare, docenter, sjukgymnaster, journalister, konstnärer, politiker, snickare, flyktingar, hemmapappor, studenter, musiker, skolledare i det allmänna skolväsendet, dvs. helt vanliga människor frivilligt med i denna groteska sekt? Dessutom glömmer man berätta att Livets Ord alltid har anlitat stora välrenommerade revisionsbyråer för att kontrollera ekonomin. Man glömde också att Livets Ords styrelse inte styrs av familjen Ekman; fyra av sju ledamöter är inte Ekman. Det är som om man på UNT hittat en gammal ramsa från 80-talet som man kör i repris.

Otrevlig födelsedagspresent

Församlingen firar 30 år. Vi har trots de kanske största mediadreven någon rörelse utsatts för de senaste 30 åren inte bara överlevt, utan lyckats stärka och uppmuntra kristet och humanitärt arbete både i Sverige och på flera kontinenter. Men UNT väljer att i stort sett bara ta fram det negativa. Man hade ju t ex kunnat framhäva annat:

 •  Att hjälporganisationen Indian Children hjälper gatubarn och barn till prostituerade i Indien till bättre liv och skolgång mm
 • Att man har ett av svenska myndigheter ytterligt välinspekterat och väl fungerande skolsystem, där bl a NA-undervisningen senast var bäst i länet
 • Att man har innebandylag i div 1 och stor barn- och ungdomsverksamhet, bl a i invandrartäta områden med stora sociala problem – mycket uppskattat av polis och sociala myndigheter!!
 • Att man har ett stort och långvarigt socialt arbete i Uppsala, bl a bland hemlösa
 • Att Livets Ord tillhör Uppsalas turistmagneter och dessutom gynnar näringslivet.

Jag begär eller tror inte att UNT ska överge sin religionskritiska profil eller sin syn i andra värdefrågor. Men jag begär att en tidning som jag stött i alla år ska vara saklig. Jag kan också tycka att en liberal tidning borde vara – liberal!

Som forskare har jag också fått öva mig i att hantera källor på ett sakligt och rimligt sätt. Dessutom har jag haft anledning att i min forskning studera hur man från maktens, bl a medias, sida bär sig åt för att skapa och marginalisera minoriteter. Just så här som UNT gör!

Och jag tycker dessutom det är förfärligt otrevligt och lumpet av UNT att försöka förstöra ett glatt födelsedagsfirande med dessa artiklar.

Därför har jag idag sagt upp tidningen.

Uppsala som ovan

Anders Gerdmar

Teol Dr och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet samt rektor för Livets Ords Teologiska Seminarium

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

13 thoughts on “Varför jag idag har sagt upp UNT

 1. Bra Anders Gerdmar! De tio personer som lämnat Livets Ord och mår dåligt – hur skulle de mått UTAN Livets Ord? Antagligen lika dåligt? Jag har som motvikt till detta, hört många som mått dåligt INNAN de kom på ett möte på Livets Ord och fick möta Jesus och hans förvandlande kraft och som efter det mötet med Honom nu mår alldeles förträffligt bra! Den statistiken ser nig betydligt positivare ut!

 2. Jag blev också väldigt illa berörd av artikeln, som för övrigt följer tidningens negativa linje mot den fria kristenheten.

 3. Är det bara 10 personer som lämnat det låter lite,kanske inte alla vill eller orkar agera.Det bästa är att lämna bakom sej,men det kan man bara göra om båda parter ber om förlåtelse.Ska det vara så svårt att säja FÖRLÅT!Alla människor gör och säjer fel och då får man försöka ställa till rätta.Sanningen kommer alltid fram på ett eller annat sätt.
  Jag är medlem och får stå ut med en del dumheter ibland,men eftersom det är Gud jag tillhör och inte människor så får det gå.

 4. Man kan väl beröras illa av vulgära uttryck och överdrifter. MEN man måste likväl pröva substansen bakom uttrycken. Att tillsluta sina ögon måste vara direkt brottsligt om man menar sig vara en kristen.

  De vittnesbörd som John Nilsson och Andréas Glandberger framför kan inte viftas bort utan måste skärskådas. Det finns ett uttryck som brukar användas i braskande sammanhang som säger att “delar du det med hälften, kommer du närmare sanningen, men även det är mer än nog”.

  Jag har aldrig uppfattat dig, Anders, som en hårdhjärtad man, utan tvärt om. Och jag kan förstå om detta uppfattas stötande. Men hur det än är måste du ändå skaffa dig underlag för en sann och rättvis bedömning, nu när du trots allt agerat mot UNTs artikel. Att på detta sätt deklarera ett personligt agerande genom att tillkännage uppsägning av UNT innebär ett ställningstagande som involverar dig mer än du kanske i förstone tänkt på.

  Mitt personliga råd måste bli att följa ditt hjärta, vilket det innebär konsekvenser eller att hålla dig utanför. Se noga till att du följer din kallelse! Ett dilemma för dig är att det nu kan bli svårt för dig att tiga, då du trots allt valt att börja att tala.

 5. Jag kommer att ge dig min reaktion på ditt brev, publicerat på vår blogg nu under kvällen eller imorgon vid lunch. Detta är sammanfattningsvis hur jag uppfattar ditt öppna brev till UNT:

  Bloggposten ifrågasätter graden av begångna övergrepp och hakar upp sig på att en rubrik hävdade att övergreppen fortfarande pågår, men bloggposten berör inte kärnan i budskapet, det vill säga det onda som skett och inte ångrats.

  Bloggposten vill hävda att en journalistisk spegling av samhället kan jämställas med en domstols krav på absoluta bevis i varje detalj.

  Bloggposten anklagar UNT för att manipulera med statistik utan att föra fram trovärdiga exempel, samtidigt som bloggposten gör sig skyldig till åtminstone något jämförbart.

  Bloggposten tycker att negativa berättelser ifrån avhoppare omyndigförklarar befintliga medlemmar.

  Bloggposten tycker att det minsann inte var snällt att göra såhär på Livets Ords födelsedag.

  Bloggposten tycker att UNT säger för lite om vad Livets Ord gör bra idag, men den säger inget om det Livets Ord vet att de borde göra men vägrar göra. I bästa fall vill Livets Ord att offren besöker förövarna genom att boka ett möte. Efter de grova (men i mitt tycke korrekta) juridiska parallellerna förstår nog Gerdmar varför detta är helt orimligt ur ett offers synvinkel.

  Bloggposten beskyller UNT för att inte vara liberal, men med en alldeles egen uppfattning om vad “liberal” betyder, samt än värre, utan att ta ansvar för att det var Livets Ords eget fel att deras bild enligt Livets Ord inte kom fram i den mån den borde ha gjort.

 6. Gud välsigne er och dig Daniel , frid !!! Ronny ps 103 …Och lite ros och ris behövs nog ,annars blir det nog inte riktigt…Och behöver nog även jag och unt och du…Jermia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…Det gäller oss alla och unt om vi vill, eller när vi är redo…

  Som du ser Jhon skrev jag fel Där det står Gud välsigne dig Daniel…Det ska förstås stå Jhon…Frid

 7. Bra Karin, jag håller med dig. Det ligger implicit i min tanke om Livets Ord men jag kanske borde säga det lite oftare. Jag gifte mig ju med Ulrika, som både upplevt stor omsorg såväl som de svek hon vittnat om. Just eftersom Livets Ord var så positivt för henne när jag träffade henne, lät jag bli att försöka påverka henne (även om hon förstås läste min blogg). Detta var svårt att göra. Men jag behövde inte agera själv, hon fick som hon vittnat om råka ut för exempel på vad jag bloggat om vilket kanske var en välsignelse mitt i sorgen.

 8. Hej,

  UNT har gett stort utrymme åt Livets Ord i samband med att Ulf Ekman slutar som förstepastor och 30-årsjubileet. Vi inledde med personporträtt av Ulf Ekman både i Upsala Nya Tidning och i 24UNT för några veckor sedan och fortsatte med flera publiceringar förra helgen.
  I artiklarna, inslagen och på unt.se har vi intervjuat en rad personer med olika erfarenheter från Livets Ord, genom åren. En och en halv vecka före publiceringen bad vi om att få en intervju med ledande företrädare för Livets Ord, men har hittills fått nej.

  Anders, vi intervjuar gärna dig, säg till så tar en reporter kontakt. Jag hoppas förstås att du fortsätter att läsa på unt.se och att du återkommer till Upsala Nya Tidning i framtiden.

  Försommarhälsningar
  Hanna Stjärne

 9. Pingback: Åtgärdsplan för upprättelse | Den tvivlande agnostikern

 10. (Forsöker skrivea svensk även om jag er norsk)Ingen av er som skriver här har nånsin hjulpit så många människor ut i frihet som LO och jag vågar hävda att ni inte har kontakt med vår frälsare när ni skriver dom här hatfulla inlägg. Klart gör alla fel, men den kritik som kommer fram här har inget med Kristi ande att göra. Jag själv fisk en helt obeskrivelig uppenbarelse av Guds godhet då jag for förste gång var på en LO-konferens för många år sen, og den förde mej in i et helt nytt liv med min far i himmelen. New Age fanns länge före Livets Ord i Sverige, så det blir bara för dummt. MEN Jesus blev mest hatet av dom religösa och det samma ser vi her i hatet mot LO

 11. Se min post om bloggpolicy. Normalt råder väldigt saklig ton här och det vill jag det ska göra. Det är min helt privata blogg. Den som inte håller sådan ton har många andra bloggar där de kan tycka till. Men inte här. De kommentarer som höll måttet är kvar, både positiva och negativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *