Min bloggpolicy – my blog policy

Jag vill ha en blogg med öppet samtal, men eftersom det är min blogg förbehåller jag min rätten att avgöra vad som passar här. Jag har alltså i princip öppet för kommentarer, men kommer att radera poster som är otrevliga eller snorkiga, ovidkommande, har nedsättande, stötande eller osakligt innehåll. Om någon inte tycker mina bedömningar är rimliga så kan man starta en egen blogg :). Detta sker på förekommen anledning.

I want a blog with open communication, but since this is my own private blog, I claim the right to decide what is fitting and not. In principle it is open to comments, but I will delete posts which are unpleasant or aggressive, irrelevant or has defamatory, abusive, offensive content. Id anyone dos not agree to my policy, you are free to start an own blog. This happens owing to particular reasons.

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *