Lena Andersson och DN glömmer de kristna martyrerna

Årets påskhälsning från DN:s ledarsida och Lena Andersson heter ”Alla vill hänga på korset”. Förra årets hette ”Jesus talar ut”, där Lena Andersson fått en intervju med Jesus. Jag kritiserade den för att dess innehåll hade en antisemitisk potential, se http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/02/dns-ledarsida-sprider-antisemitiska-myter. Lena Andersson hävdade i sin text att judarna dödade Jesus. Det blev meningsutbyte; eftersmaken var inte särskilt god; tyska kollegor inom antisemitismforskningen försäkrade att Anderssons text hade väckt ett ramaskri i Tyskland. Av förklarliga skäl är man mer känslig för sådana tongångar där.

Det är lite intressant att den s k kultureliten måste hålla på med Jesus. Jesus oroar och lockar och det är bra. Lena Andersson har ju faktiskt dessutom sitt kändisskap att tacka för sin hämningslösa jesuskritik i hennes sommarprogram 2005.

Fantasilöst av DN

Det är fantasilöst av DN att Lena Andersson ska återkomma varje påskafton, eller kanske hon ber att få detta tillfälle att häckla Jesus. Om hon vågade göra sammalunda med någon annan religionsstiftare då och då skulle det ge henne större trovärdighet. Men häcklandet för ju ingen annanstans än till en trist polarisering.

”Kristen tro är dyrkan av underläget”

Lena Andersson skriver: ” Från korset kan man rikta anklagelser som inte kan besvaras och inte åtgärdas. Ingen kan anklaga som Jesus. Han anklagar till och med Gud (sig själv?) när stunden är inne. En religion byggd på martyrium och mental belägring, grundad i en beskyllning utslungad mot evigheten utövar förstås en enorm kraft på människans skuldbenägna psyke.”

Jesu ord på korset är fyllda av kärlek

Men Jesu sju ord på korset, så vackert återgivna i musiken, andas ju inte alls detta:

Hör här:

Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. (Lukasevangeliet 23:34) – bön för dem som nyss har spikat grova spikar i hans kropp.

Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset. (Luk. 23:43) – ett löfte till en mördare som genom att vända sig till Jesus fått nytt liv; Jesus omgav ju sig med den sortens folk.

Kvinna, där är din son.Där är din mor. (Johannesevangeliet 19:26-27) – Jesus ordnar äldreomsorgen åt sin mor och moderskärlek åt den lärjunge som stod honom närmast.

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? (Markusevangeliet 15:34). – Jesus visar att korsdöden inte är fejk med en Clark Kent som osårbar stiger ned från korset. Korset är en verklig, brutal avrättningsplats.

Jag är törstig. (Johannesevangeliet 19:28) – Jesus visar att han är en människa som blir törstig efter att många timmar ha hängt på korset i den tunga solen.

Det är fullbordat. (Johannesevangeliet 19:30) – Jesus förklarar at det uppdrag han åtog sig i Getsemane nu är utfört.

Fader, i dina händer lämnar jag min ande. (Lukasevangeliet 23:46) – Jesus dör.

Inget av dessa ord är någon anklagelse, men var och en är antingen bara djupt mänsklig eller ett uttryck för ren kärlek och omsorg.

Martyriet är inte historia – 280 människor om dagen dog 2011

Lena Andersson fortsätter: Kristna! Börja inte tycka synd om er själva – inte ner i katakomberna! ”Det vill säga, börja inte tycka synd om er och hänvisa till förtrycket under romarna när argumenten tryter. Men en lära som är både historiskt förföljd och som har förhärligandet av martyrium och smärta liggande i trons hjuls nav, så att varje elände fungerar som bekräftelse, den går inte under bara för att trossatserna är ologiska.

I dag är de kristna inte nere i katakomberna särskilt ofta, de har repat självförtroende efter förnuftets attacker. Katakomberna befolkas nu av andra kategorier, som säkert vill söka dagsljuset men också vet att det finns fördelar med katakomblivet. Svagheten är den största styrkan. Det har Jesus lärt oss. ”

Tyvärr är martyriet på intet sätt historia. Visst är det sant att kristna inte sak tycka syn om sig i onödan. Men kristna dödas varje dag bara för att de är kristna. Det är märkligt att DN firar påsken med att håna dessa. En liberal, tolerant tidning borde leva enligt maximen: Jag håller inte med om din tro. Men jag är beredd att dö för din rätt att bevara den.

Att vara liberal kan inte bara vara att vara för vissa människors frihet. Utan allas, t o m de kristnas.

Ingen vill hänga på korset

Ingen sund människa vill hänga på korset. Det ville inte heller Jesus, men valde att göra det för att kunna befria alla människor. En dog för alla.

Ingen av de kanske 250–300 människor som dör för sin tro denna påskafton ville dö. Men gjorde det för att kärleken till Jesus var större än kärleken till livet.

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

One thought on “Lena Andersson och DN glömmer de kristna martyrerna

  1. Ord i rättan tid Anders! Tack för en sund respons på artikeln i DN.
    Jag är just hemkommen från ett land där kristna blir allt mer systematiskt misskrediterade och där partier i parlamentet väcker tanken på att återinföra den traditionella straffskatten på kristna medborgare. Det är heller ingen hemlighet att martyriet är en synnerligen obehaglig realitet och visst känner jag kristna från t ex Indien vars kamrater blivit mördade pga sin kristna tro. Däremot undrar jag vem som sammanställer rapporter om sådant. Var hittar du siffran 280 personer per dag under år 2011?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *