Svar till Thomas Sjöberg @thomassjöberg

Hej, Thomas!

Tack för Dina frågor! Se Thomas blogg här!

Thomas frågor:

Du skriver att kristen tro är falsifierbar. Jag håller med. Om jag uppfattar dig rätt så är att om man kunde bevisa att Jesus inte uppstod från de döda något som skulle falsifiera din tro. Vad finns det för andra saker som skulle falsifiera din tro? Några förslag:

 • Att exempelvis Efesierbrevet eller annan bok i Bibeln har en annan författare?
 • Att bibelhistoriska nyckelhändelser bevisas inte ha ägt rum?
 • Att vi får besök av varelser från en annan planet? (kanske lite långsökt, men i alla fall)
Kom gärna med flera konkreta exempel och gärna också exempel på vilket sätt de skulle kunna falsifieras.
Du skriver att Bibeln inte är downloaded from heaven utan 100% gudomlig och 100% mänsklig. De säger att den mänskliga ofullkomligheten lyser igenom genom bland annat språkliga misstag. Vad är det som säger att det inte även är präglat av författarnas fördomar, oförstånd och missförståelse?

Du säger att Bibeln skall användas på olika sätt i olika situationer och gör liknelsen med att när man spelar fotboll gäller vissa regler och när man spelar handboll gäller andra. Därför så bör bibeln användas på ett sätt pastoralt och på ett annat sätt i akademiska studier. Det stora problemet här är:Hur skall vi veta när vi ska spela fotboll resp. handboll? Det problematiska med att INTE problematisera Bibeln är att Bibeln används för att påvisa vad som är Guds vilja och hur vi skall leva. Ett konkret exempel här är hur vi skall se på de bibeltexter som handlar om homosexualitet.

Mitt svar:

Det är uppståndelsen som är den uttryckliga punkt där Paulus sätter tron på spel. Och den är väsentlig eftersom Paulus faktiskt gör tron på den till en frälsningsfråga, Rom 10:9.

Min tro står kanske inte och faller på samma sätt i de andra fallen, men vad i Bibeln kan man lita på och inte? Om Paulus uttryckligen är avsändare kan det inte bagatelliseras.

Givetvis gäller detta även andra händelser. Om man på punkt efter punkt skulle kunna bortom allt tvivel visa att kristen tro och Guds Ord är en bluff så måste vi ge oss och hitta på något annat att fylla våra liv med.

Det finns tillräckligt med UFO:s här så vi behöver dock inga yttrerymdturister J.

Jag tror på inkarnationen som en fundamental princip: Gud verkar genom människor, Gud kan använda yttre ting för att förmedla sitt liv.

Tveklöst är Bibeln präglad av sina författares kultur och språk men min tro – jag betonar ju att Bibeln omfattas med tro – är att den genom Andens inspiration är sådan Gud ville ha den. Dvs den är inte präglad av människors brister på ett sätt som hindrar den från att bära fram Guds Ord i dess fullhet.

Min bild av spelreglerna använde jag för att förklara att vi visserligen alltid agerar utifrån vår kristna världsbild, men att vi ändå kan delta i andra spel med människor med andra världsbilder. Den dialogen är värdefull och lärorik. Det är naturligtvis inte så att jag därmed trosmässigt eller etiskt lever i skilda världar; det som händer i ett spel påverkar det som händer i de andra. Här är utmaningen att bevara sin integritet.

Vad gäller homosexualitet kan du titta i denna tidigare blogg om äktenskapet. Fokus är inte på homosexualitet, men lite berörs det. Skrev också nyligen denna artikel om queerteologi i Världen Idag.

Hoppas detta är tydligt. Annars återkom. Och tack för att Du fortsätter debatten. Det är livsviktiga frågor!

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

2 thoughts on “Svar till Thomas Sjöberg @thomassjöberg

 1. Tack Anders för ditt svar!

  Jag förstår att din tro inte står och faller i de andra fallen men som du antyder så påverkar det i hög grad hur vi kan använda Bibeln i undervisning och som vägledning, eller hur? I många fall så används Bibeln också väldigt auktoritärt i svåra frågor och då bör vi ju vara väldigt säkra på vår sak?

  Ur min synvinkel så krävs det väldigt mycket tro för att säga att just de 66 böcker som vi kallar Bibeln har bevarats på ett särskilt sätt genom Anden. Är det nödvändigt att Gud ville ge oss en “ofelbar bok”. Klarar sig vår tro utan det?

  Hälsningar
  Thomas

 2. Ställningstaganden utifrån Bibeln måste vara väldigt väl grundade, men det är nödvändigt för den kristna kyrkan att bygga på Bibeln. Bibeln är en gåva, alla 66 bcökerna, men de kan inte ses isolerade från Gud som gett dem. Ord och person hör alltid ihop. Vad man sedan med ofelbar är en annan sak. Det får Du prata med Stefan om :)! Man kan uttrycka detta på olika sätt och jag känner mig själv inte så hemma i inerrancy-infallibility-debatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *